Ćwiczenie z zakresu ratownictwa wysokościowego - studnieTematem kolejnych ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym była taktyka działań ratowniczych przy studniach. Ratownicy zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi w zagłębieniach terenu, metodach sprawienia stanowisk nad otworami oraz technikami ewakuacji.
Założenie ćwiczeń zakładało zbudowanie stanowiska ratowniczego na dwunogu zbudowanym z przęseł drabiny nasadkowej, a także stanowisku na samochodzie ratowniczo gaśniczym na wysuniętej drabinie ZS 2099. Następnie przećwiczono opuszczanie ratownika do studni w aparanie ochrony dróg oddechowych w przypadku bardzo wąskiego otworu oraz bez. Ostatnim elementem założenia była ewakuacja poszkodowanego ze studni.


www.STRAZ-WOLCZYN.pl

OSP Wołczyn: Ćwiczenie z zakresu ratownictwa wysokościowego - studnie