Ćwiczenie z zakresu ratownictwa chemicznegoKolejne sobotnie popołudnie zostało poświęcone na doskonalenie z taktyki działań ratowniczych. Tym razem temat zajęć było ratownictwo chemiczne w zakresie podstawowym KSRG, do którego realizacji - jako drugiej specjalizacji - zostaliśmy wyznaczeni przez KP PSP w Kluczborku.
Na terenie miasta zlokalizowany jest zakład Lesaffre, gdzie w procesach technologicznych wykorzystywane są substancje niebezpieczne.
W ramach ćwiczeń uczestnicy zostali zapoznani z:
- zasadami prowadzenia działań zawartymi w Zasadach Organizacji Ratownictwa Chemicznego KSRG,
-niebezpieczeństwach wynikających z prowadzenia działań z tego zakresu,
-metodach zabezpieczania się przed środowiskiem niebezpiecznym, w tym właściwym ustawieniem pojazdów,
-wykorzystaniem dostępnego sprzętu do realizacji zadań.
Ponadto w ramach ćwiczenia praktycznego rozegrano dwa scenariusze. Pierwszy zakładał wyciek substancji żrącej ze zbiornika, drugi pożar w magazynie z substancjami żrącymi. Były to scenariusze, do których jako najbardziej prawdopodobnych możemy zostać zadysponowani na terenie gminy. Do tematów dotyczących specjalizacji zarówno wysokościowej jak i chemicznej będziemy nierzadko wracać.


www.STRAZ-WOLCZYN.pl

OSP Wołczyn: Ćwiczenie z zakresu ratownictwa chemicznego